JIS規格
A B D E F G
17 A17R A17L B17R B17L D17R D17L E17R E17L    
19 A19R A19L B19R B19L            
20 A20R A20L B20R B20L D20R D20L        
23 A23R A23L B23R B23L D23R D23L        
24 A24R A24L B24R B24L D24R D24L        
26 A26R A26L B26R B26L D26R D26L        
31 A31R A31L B31R B31L D31R D31L        
41             E41R E41L
51             F51 G51
アイドリングストップ車
J K M N P Q S T U V
EN規格
1 2 3 4 5 6
LN LN0 LN1 LN2 LN3 LN4 LN5 LN6
LBN LBN0 LBN1 LBN2 LBN3 LBN4 LBN5 LBN6
戻る